ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 790697
Page Views 988022
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว คอนสาร คอนสาร
2 โรงเรียนบ้านเซินใต้ คอนสาร คอนสาร
3 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 1 คอนสาร คอนสาร
4 โรงเรียนบ้านคลองบอน คอนสาร คอนสาร
5 โรงเรียนบ้านคอนสาร คอนสาร คอนสาร (044) 876700
6 โรงเรียนบ้านดงใต้ ดงกลาง คอนสาร
7 โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง คอนสาร
8 โรงเรียนบ้านกุดแคน ดงกลาง คอนสาร
9 โรงเรียนบ้านโคกนกทา ดงกลาง คอนสาร
10 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ดงกลาง คอนสาร
11 โรงเรียนบ้านท่าศาลา ดงกลาง คอนสาร
12 โรงเรียนบ้านม่วง ดงบัง คอนสาร
13 โรงเรียนบ้านฝายดินสอ ดงบัง คอนสาร
14 โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบัง คอนสาร
15 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย ดงบัง คอนสาร
16 โรงเรียนบ้านนาบัว ดงบัง คอนสาร
17 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน ทุ่งนาเลา คอนสาร 0-4487-0517
18 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ทุ่งนาเลา คอนสาร
19 โรงเรียนบ้านนาเกาะ ทุ่งนาเลา คอนสาร
20 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ทุ่งนาเลา คอนสาร
21 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา ทุ่งนาเลา คอนสาร
22 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ทุ่งนาเลา คอนสาร
23 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ทุ่งพระ คอนสาร
24 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร
25 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งพระ คอนสาร
26 โรงเรียนออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) ทุ่งพระ คอนสาร
27 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ทุ่งพระ คอนสาร 044823336
28 โรงเรียนบ้านห้วยไห ทุ่งพระ คอนสาร
29 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ทุ่งลุยลาย คอนสาร
30 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ทุ่งลุยลาย คอนสาร
31 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ ทุ่งลุยลาย คอนสาร
32 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง ทุ่งลุยลาย คอนสาร
33 โรงเรียนบ้านป่าว่าน ห้วยยาง คอนสาร
34 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ห้วยยาง คอนสาร
35 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ห้วยยาง คอนสาร
36 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ห้วยยาง คอนสาร
37 โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ห้วยยาง คอนสาร
38 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ห้วยยาง คอนสาร
39 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ห้วยยาง คอนสาร
40 โรงเรียนบ้านดอนอุดม ห้วยยาง คอนสาร
41 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม โนนคูณ คอนสาร
42 โรงเรียนบ้านโนนโจด โนนคูณ คอนสาร
43 โรงเรียนบ้านโจดกลาง โนนคูณ คอนสาร
44 โรงเรียนบ้านโนนสง่า โนนคูณ คอนสาร
45 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนคูณ คอนสาร
46 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านเต่า บ้านแท่น 044-870206
47 โรงเรียนบ้านหนองแฝก บ้านเต่า บ้านแท่น
48 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น 0892769855
49 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่า บ้านแท่น
50 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา บ้านเต่า บ้านแท่น
51 โรงเรียนบ้านดอนดู่ บ้านเต่า บ้านแท่น
52 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า บ้านเต่า บ้านแท่น
53 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น
54 โรงเรียนหัวนานคร บ้านแท่น บ้านแท่น
55 โรงเรียนบ้านโนนคูณ บ้านแท่น บ้านแท่น
56 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านแท่น บ้านแท่น
57 โรงเรียนบ้านมอญ บ้านแท่น บ้านแท่น
58 โรงเรียนบ้านนาดี บ้านแท่น บ้านแท่น
59 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่น บ้านแท่น
60 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่น บ้านแท่น (044) 887130
61 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด บ้านแท่น บ้านแท่น
62 โรงเรียนบ้านถนนกลาง สระพัง บ้านแท่น
63 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สระพัง บ้านแท่น
64 โรงเรียนบ้านนายม สระพัง บ้านแท่น
65 โรงเรียนสระพังวิทยาคม สระพัง บ้านแท่น
66 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สระพัง บ้านแท่น
67 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สามสวน บ้านแท่น
68 โรงเรียนบ้านหินลาด สามสวน บ้านแท่น
69 โรงเรียนสามสวนวิทยา สามสวน บ้านแท่น
70 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สามสวน บ้านแท่น
71 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สามสวน บ้านแท่น
72 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย สามสวน บ้านแท่น
73 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สามสวน บ้านแท่น 044-865008
74 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หนองคู บ้านแท่น 044870415
75 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น
76 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู บ้านแท่น
77 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง หนองคู บ้านแท่น
78 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองคู บ้านแท่น
79 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หนองคู บ้านแท่น
80 โรงเรียนอนุบาลรัตโนดม ภูเขียว
81 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง กวางโจน ภูเขียว
82 โรงเรียนบ้านดอนจำปา กวางโจน ภูเขียว
83 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง กวางโจน ภูเขียว
84 โรงเรียนกวางโจนศึกษา กวางโจน ภูเขียว
85 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา กวางโจน ภูเขียว
86 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กวางโจน ภูเขียว
87 โรงเรียนบ้านหนองกุง กวางโจน ภูเขียว
88 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย กวางโจน ภูเขียว
89 โรงเรียนบ้านนาล้อม กวางโจน ภูเขียว
90 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี กุดยม ภูเขียว
91 โรงเรียนบ้านเรือ กุดยม ภูเขียว
92 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) กุดยม ภูเขียว
93 โรงเรียนบ้านโนนสาทร กุดยม ภูเขียว
94 โรงเรียนบ้านหนองคัน ธาตุทอง ภูเขียว
95 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ ธาตุทอง ภูเขียว
96 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทอง ภูเขียว
97 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว
98 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค ธาตุทอง ภูเขียว
99 โรงเรียนบ้านดงเมย บ้านดอน ภูเขียว
100 โรงเรียนบ้านห้างสูง บ้านดอน ภูเขียว
101 โรงเรียนบ้านฉนวน บ้านดอน ภูเขียว
102 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน บ้านดอน ภูเขียว
103 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ บ้านดอน ภูเขียว
104 โรงเรียนฉิมพลีมา บ้านดอน ภูเขียว
105 โรงเรียนบ้านหนองขาม บ้านเพชร ภูเขียว
106 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี บ้านเพชร ภูเขียว
107 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บ้านเพชร ภูเขียว
108 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น บ้านเพชร ภูเขียว
109 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง บ้านเพชร ภูเขียว
110 โรงเรียนบ้านเมืองคง บ้านเพชร ภูเขียว
111 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร บ้านเพชร ภูเขียว
112 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ บ้านเพชร ภูเขียว
113 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา บ้านแก้ง ภูเขียว
114 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้ง ภูเขียว
115 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้ง ภูเขียว
116 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) บ้านแก้ง ภูเขียว
117 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ บ้านแก้ง ภูเขียว
118 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น บ้านแก้ง ภูเขียว
119 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ บ้านแก้ง ภูเขียว
120 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด บ้านแก้ง ภูเขียว
121 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านแก้ง ภูเขียว
122 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านแก้ง ภูเขียว
123 โรงเรียนบ้านหนองแซง บ้านแก้ง ภูเขียว
124 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ผักปัง ภูเขียว
125 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ผักปัง ภูเขียว 861439
126 โรงเรียนบ้านโนนสลวย ผักปัง ภูเขียว
127 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร ผักปัง ภูเขียว
128 โรงเรียนบ้านหว้าทอง ผักปัง ภูเขียว
129 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ ผักปัง ภูเขียว
130 โรงเรียนภูเขียว ผักปัง ภูเขียว 0-4486-1430
131 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง ผักปัง ภูเขียว
132 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ผักปัง ภูเขียว
133 โรงเรียนบ้านโนนงาม ผักปัง ภูเขียว
134 โรงเรียนภูมิวิทยา ผักปัง ภูเขียว
135 โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ผักปัง ภูเขียว (044) 861051
136 โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองคอนไทย ภูเขียว
137 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง หนองคอนไทย ภูเขียว
138 โรงเรียนบ้านโนนข่า หนองคอนไทย ภูเขียว
139 โรงเรียนหนองเบนประภากร หนองคอนไทย ภูเขียว
140 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย หนองคอนไทย ภูเขียว
141 โรงเรียนบ้านสีปลาด หนองคอนไทย ภูเขียว
142 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม หนองคอนไทย ภูเขียว
143 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม หนองคอนไทย ภูเขียว
144 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ หนองคอนไทย ภูเขียว
145 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ หนองตูม ภูเขียว
146 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง หนองตูม ภูเขียว 0-4484-4749
147 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี หนองตูม ภูเขียว
148 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองตูม ภูเขียว 044-822911
149 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี หนองตูม ภูเขียว
150 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โคกสะอาด ภูเขียว
151 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โคกสะอาด ภูเขียว
152 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ โคกสะอาด ภูเขียว
153 โรงเรียนบ้านหนองปลา โคกสะอาด ภูเขียว
154 โรงเรียนบ้านกุดจอก โคกสะอาด ภูเขียว
155 โรงเรียนบ้านกุดโคลน โคกสะอาด ภูเขียว
156 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โคกสะอาด ภูเขียว 0-4488-1204
157 โรงเรียนบ้านกุดแดง โคกสะอาด ภูเขียว
158 โรงเรียนเนรมิตศึกษา โอโล ภูเขียว
159 โรงเรียนบ้านหนองแวง โอโล ภูเขียว
160 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง โอโล ภูเขียว
161 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ โอโล ภูเขียว
162 โรงเรียนบ้านขามป้อม กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
163 โรงเรียนศาลาสามัคคี กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
164 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
165 โรงเรียนบ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
166 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
167 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
168 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
169 โรงเรียนบ้านเขวา บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
170 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
171 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
172 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
173 โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
174 โรงเรียนสวนวิทยา บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
175 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ 0-4472-3229
176 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
177 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
178 โรงเรียนบ้านหันวิทยา บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
179 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
180 โรงเรียนบ้านโสกคลอง บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
181 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
182 โรงเรียนสาลิกาวิทยา บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
183 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ 044870423
184 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
185 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
186 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ 044822835
187 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
188 โรงเรียนบ้านนาสีดา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
189 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ 044-870-424
190 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
191 โรงเรียนบ้านหัวโสก บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
192 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
193 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
194 โรงเรียนบ้านจมื่น บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
195 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
196 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สาขาบ้านโนนสังข์ บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
197 โรงเรียนบ้านโนนชาด บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
198 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
199 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ -
200 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
201 โรงเรียนบ้านพีพวย สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
202 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
203 โรงเรียนสระโพนทอง สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
204 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
205 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
206 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
207 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
208 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
209 โรงเรียนบ้านฉนวน หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
210 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
211 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
212 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
213 โรงเรียนบ้านดอนหัน หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
214 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ -044823339
215 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
216 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
217 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
218 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
219 โรงเรียนบ้านวังม่วง หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
220 โรงเรียนบ้านโคกสง่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
221 โรงเรียนโรงเรียนบ้านสารจอด หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ -
222 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
223 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
224 โรงเรียนบุปผาราม โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
225 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
226 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
227 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
228 โรงเรียนโนนกอกวิทยา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
229 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ 044823233
230 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
231 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
232 โรงเรียนบ้านกลาง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
233 โรงเรียนบ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
234 โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
235 โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา แก้งคร้อ
236 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
237 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
238 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
239 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
240 โรงเรียนบ้านสระแต้ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
241 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ 044132531
242 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
243 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
244 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
245 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
246 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
247 โรงเรียนบ้านนาแก นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
248 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
249 โรงเรียนบ้านโคกล่าม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
250 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
251 โรงเรียนบ้านหนองรวก นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
252 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ -
253 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
254 โรงเรียนบ้านโคกงาม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
255 โรงเรียนบ้านดงพอง นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
256 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ บ้านแก้ง แก้งคร้อ
257 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ บ้านแก้ง แก้งคร้อ
258 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา บ้านแก้ง แก้งคร้อ
259 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน บ้านแก้ง แก้งคร้อ
260 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านแก้ง แก้งคร้อ
261 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา บ้านแก้ง แก้งคร้อ
262 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี บ้านแก้ง แก้งคร้อ
263 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม หนองขาม แก้งคร้อ
264 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองขาม แก้งคร้อ
265 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา หนองขาม แก้งคร้อ
266 โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม แก้งคร้อ
267 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ หนองขาม แก้งคร้อ
268 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก หนองขาม แก้งคร้อ 044870224
269 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน หนองสังข์ แก้งคร้อ
270 โรงเรียนบ้านก่าน หนองสังข์ แก้งคร้อ
271 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา หนองสังข์ แก้งคร้อ
272 โรงเรียนบ้านหนองพอก หนองสังข์ แก้งคร้อ
273 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หนองสังข์ แก้งคร้อ
274 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด หนองสังข์ แก้งคร้อ
275 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ หนองสังข์ แก้งคร้อ
276 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสังข์ แก้งคร้อ
277 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา หนองสังข์ แก้งคร้อ
278 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ หนองสังข์ แก้งคร้อ
279 โรงเรียนบ้านหนองสามขา หนองไผ่ แก้งคร้อ
280 โรงเรียนบ้านโนนคูณ หนองไผ่ แก้งคร้อ
281 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา หนองไผ่ แก้งคร้อ
282 โรงเรียนบ้านโปร่ง หนองไผ่ แก้งคร้อ
283 โรงเรียนวรนุขวิทยา หนองไผ่ แก้งคร้อ
284 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก หนองไผ่ แก้งคร้อ
285 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน หนองไผ่ แก้งคร้อ
286 โรงเรียนอนุบาลจุฑารัตน์ หนองไผ่ แก้งคร้อ
287 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง หลุบคา แก้งคร้อ
288 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม หลุบคา แก้งคร้อ
289 โรงเรียนบ้านหลุบคา หลุบคา แก้งคร้อ
290 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า หลุบคา แก้งคร้อ 0-4488-2559
291 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม หลุบคา แก้งคร้อ
292 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน หลุบคา แก้งคร้อ
293 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร หลุบคา แก้งคร้อ
294 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดี แก้งคร้อ
295 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เก่าย่าดี แก้งคร้อ
296 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เก่าย่าดี แก้งคร้อ
297 โรงเรียนบ้านหนองแวง โคกกุง แก้งคร้อ
298 โรงเรียนบ้านตลุกหิน โคกกุง แก้งคร้อ
299 โรงเรียนบ้านโคกกุง โคกกุง แก้งคร้อ
300 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ โคกกุง แก้งคร้อ
301 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ โคกกุง แก้งคร้อ
302 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง โคกกุง แก้งคร้อ