กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0956280359

นายฐิติพล ทองมาก
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร ครองทรัพย์
ครู