ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 10/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 761689
Page Views 942286
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัลลภ สุนทร
ครู คศ.3

นายนิกร พุทธสิมมา
ครู คศ.3

นายสุริยะ แสงสุทธิ
ครู คศ.3

นายปรีดา ศรีสุภา
ครู คศ.3
หัวหน้าข้อมูลบุคลากร

นายจิรศักดิ์ น้อยดี
ครู คศ.3
หัวหน้าข้อมูลบุคลากร

นายชินภัช กรงกลาง
ครู คศ.3

นางนันทนา ทองมูล
ครู คศ.3

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3

นางพูนสิน บัวพุทธา
ครู คศ.3

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3

นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
ครู คศ.2

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.2

นายสามารถ ถึงลาภ
ครู คศ.1

นางเจษฏาภรณ์ ศรีจันทร์
ครูพี่เลี้ยง

นางรินดา ประทุมแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวรชิต ชวดรัมย์

นายบุญทัน บุตราช
ครู คศ.3