ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพูสิน บัวพุทธา
ครู คศ.3

นางเจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0