ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพูสิน บัวพุทธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1