ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
IT TALENT

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูฏ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0951691681
อีเมล์ : Toeyzar2536@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ป.ตรี/คบ. มรภ.ร้อยเอ็ด/คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล