ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญทัน บุตราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895706610
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
79 หมู่ 13 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ สาขา พลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2537 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541 โรงเรียนบ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2 ระดับ 5
2554 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ครู คศ. 3
2559 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลระดับจังหวัดประเภททีมหญิง ปี2548 ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงกีฬานักเรียนจังหวัดชัยภูมิ รองชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงรอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา รองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดหญิงยูโรเค
2 ชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลระดับจังหวัดปี 2546ประเภท ทีมชาย รองชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลระดับจังหวัด ประเภททีม หญิง