ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
คุรุุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์)

ตําแหน่งครู

๑. นายปรีดา ศรีสุภา

๒. นางพูนสิน บัวพุทธา

๓. นายวัลลภ สุนทร

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2556,14:52   อ่าน 2107 ครั้ง