ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ส่งประกาษคุรุสภา เรื่องรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555 ดังนี้

ฯลฯ
6600.นายจิรศักดิ์  น้อยดี    โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
6601. นางณิชาภา  เจริญจิตภูมิ  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
6602. นางนันทนา  ทองมูล  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ฯลฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แจ้งให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อให้ไปรับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 ในวันที่ 16  มกราคม 2556 ณ สถานที่ที่จัดกิจกรรมงานวันครู
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2555,14:09   อ่าน 1816 ครั้ง