ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
คุรุสภาเจตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต  2 ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ตำแหน่งครู
1. นายจิรศักดิ์  น้อยดี
2. นางณิชาภา  เจริญจิตภูมิ
3. นางนันทนา  ทองมูล
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2555,13:27   อ่าน 1843 ครั้ง