ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครูกลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 ครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
ขอเชิญประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4  เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับทราบนโยบาย และชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555  ในวันศุกร์ที่  29  มิถุนายน  2555  ที่โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมโรงเรีัยนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2555,10:28   อ่าน 1319 ครั้ง