ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา  กำหนดวันที่ 1  มิถุนายน  2555 ที่วัดป่าสามัคคีธรรม  ขอเชิญคณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนร่วมถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา  และฟังธรรมพระเทศนา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2555,09:30   อ่าน 1267 ครั้ง