ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
เบอร์ 1   เด็กหญิงปิยาพร  อุตรนคร            คะแนน    73  คะแนน
เบอร์ 2   เด็กหญิงอารีรัตน์  แนวประเสริฐ     คะแนน    9    คะแนน
เบอร์ 3   เด็กชายณัฐนนท์  ดั้นชัย              คะแนน   29   คะแนน
เบอร์ 4   เด็กชายจักพงษ์  ฤาชา                คะแนน   17   คะแนน

สรุปผล
ประธานนักเรียน      ได้แก่  เด็กหญิงปิยาพร  อุตรนคร   
รองประธานคนที่ 1  ได้แก่  เด็กชายณัฐนนท์  ดั้นชัย
รองประธานคนที่ 2  ได้แก่   เด็กชายจักพงษ์  ฤาชา
รองประธานคนที่ 3  ได้แก่  เด็กหญิงอารีรัตน์  แนวประเสริฐ 
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2555,16:32   อ่าน 1460 ครั้ง