ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายนามผู้บริจาคทรัพย์ สิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
รายนามผู้บริจาคทรัพย์ สิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
 ที่ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน สิ่งของ หมายเหตุ 
 1โรงเรียนบ้านภูดินฯ 2000   
 2ครูจิรศักดิ์ น้อยดี 500  เสื้อผ้า 1 กล่อง 
 3ครูวัลลภ สุนทร 500   
 4ครูสุดารักษ์ บัวผุย 500   
 5ครูรินดา ประทุมแก้ว 100   
 6ครูพูนสิน บัวพุทธา 100   
 7ครูเจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์ 100   
 8ครูสามารถ ถึงลาภ 100   
 9ครูวนิดา แก้วเรือง 100   
 10ด.ช.สิงหา จันทรา 30   
 11ด.ช.วัชรพล มงคลพันธ์ 20   
 12ด.ช.เอกราช หนูบุญมา  -เสื้อผ้า 1 ถุง 
 13ด.ญ.พลอยพรรณรายณ์ บำรุงนอก  -เสื้อผ้า 2 ถุง 
 14ด.ญ.ปภัชรินทร์  บุญคง10   
 15ด.ญ.บัณยาพร แดนประเทือง 10   
 16ด.ญ.ณัฐณิชา พุ่มประเสริฐ 10   
 17 ครูลัดดา อ้องาม  300   
     
     
รายนามผู้บริจาคเพิ่มเติม  4  ก.ค. 2559
 ที่ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน สิ่งของ หมายเหตุ 
 1 ด.ช.อัครินทร์ ฮ้อยคำภา 
 10   
 2 ด.ช.ชัยวัฒน์ แนวถาวร    
 3 ด.ญ.ลัดดาวัล บำรุงสุข    
 4 ด.ญ.กัณฐิกา พรมเลิศ    
 5 ด.ญ.กัญญาพัฒน์ มาขัน  10   
 6 ด.ช.รังสืมันต์ แนนเกี้ยง    
 7 ด.ช.วันชัย โคตรวงษา    
 8 ด.ญ.ชนม์นิภา หมากชมพู    

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 1455 ครั้ง