ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายผลการพัฒนาครูในโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โดยครูแกนนำที่รับการอบรมเตรียมการขยายผลการพัฒนาครูในโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ในวันที่ 8 กรกฎาคม  2559 ณ ห้องประชุม และอาคารอเนกประสงค์  มีคณะครูทุกท่านและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรม

กำหนดการ

การขยายผลการพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

วันที่    8     เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2559

********************************************

1.       พิธีเปิด โดยผู้อำนวยการโรงเรียน

2.       ช่วงเช้า  09.00-12.00 น  ขยายผลแก่คณะทุกคน  โดยรับฟังคำชี้แจง การบรรยายจากสื่อ Power point  การดูวีดีทัศน์  และทำใบงาน

3.       คณะครูร่วมกันอภิปราย สรุปความรู้ความเข้าใจ

4.       ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม”

โดยคณะครูทุกคนจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนตามกลุ่มที่รับผิดชอบ (เป้าหมายนักเรียนมัธยม 42 คน)  แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยง  3  คน 

5.       การบรรยายจากสื่อ Power point  การดูวีดีทัศน์  และทำใบงาน

6.       ทำโครงงานคุณธรรม   แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงงาน

7.       สรุปความรู้ความเข้าใจ

8.       พิธีปิด และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 1872 ครั้ง