ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณยายเพ็ญศรี บัวศรี และลูกหลาน มอบอาหารกลางวันแด่นักเรียน
เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2558  ผู้ปกครองนักเรียนโดยคุณยายเพ็ญศรี  บัวศรี  พร้อมลูกหลานทุกคน  ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียน  คณธศิษย์เก่า ได้นำอาหารกลางวันมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกคน   ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีในโอกาสต่อไป 
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,13:43   อ่าน 1722 ครั้ง