ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดเปิดเรียน วันที่ 14 มิถุนายน 2564

1.    เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จากเดิมวันที่  1 มิถุนายน  2564   เปลี่ยนเป็นวันที่ 14  มิถุนายน 2564

2.    ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนที่นำนักเรียนออกนอกพื้นที่ ไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยง  ขอให้นำนักเรียนกลับเข้ามาอยู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังดูอาการก่อนวันเปิดเรียน 14 วัน  

3.    แจ้งให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564  ตามลำดับเวลา   ดังนี้

3.1 เวลา 09.00 – 10.00  น.         ชั้นอนุบาล 2-3   และชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 3

3.2 เวลา 10.00 - 11.00 น.           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6         

3.3  เวลา 11.00 -12.00  น.          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,13:23   อ่าน 118 ครั้ง