ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          บริษัท  น้ำตาลมิตรผล จำกัด  โดยโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร มาช่วยเตรียมความพร้อมรับการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  จึงขอขอบพระคุณท่าน  มา    โอกาสนี้                 

 

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,16:14   อ่าน 285 ครั้ง