ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันวอลเลย์บอล
                                                                                                                                      

เชิญชม...
การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “ภูดินมิตรผลมินิวอลเลย์บอลคัพ ครั้งที่ 3”
โครงการจากภูดินสู่ดวงดาว   ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
ชมการแข่งขันจากทีมชั้นนำ ประกอบด้วย
สาย ก    1. โรงเรียนบ้านภูดิน                               สาย ข       1. โรงเรียนบ้านสารจอด
              2. โรงเรียนบ้านหนองแซง                                       2. โรงเรียนบ้านโนนสง่า
              3. โรงเรียนบ้านลาด                                                 3. โรงเรียนบ้านป่าว่าน
สาย ค    1. โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้                   สาย  ง    1. โรงเรียนบ้านบุฉนวน
              2. โรงเรียนบ้านหนองไผ่                                          2. โรงเรียนบ้านนาวงเดือน
              3. โรงเรียนบ้านกุดโคลน                                          3. โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
วันที่ 5-7  กุมภาพันธ์  2563  ที่ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)

โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2563,10:38   อ่าน 192 ครั้ง