ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันอำลาสถาบัน (อ่าน 87) 22 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดวันอำลาสถาบัน (อ่าน 55) 22 มี.ค. 62
โครงการพัฒนาครูหลักสูตรการเรียนการสอนกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (อ่าน 902) 13 ก.ค. 60
โครงการสอนน้องทำงาน (อ่าน 1143) 01 ธ.ค. 59
การขยายผลการพัฒนาครูในโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 1811) 01 ก.ค. 59
รายนามผู้บริจาคทรัพย์ สิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน (อ่าน 1403) 01 ก.ค. 59
คุณยายเพ็ญศรี บัวศรี และลูกหลาน มอบอาหารกลางวันแด่นักเรียน (อ่าน 1681) 27 ส.ค. 58
การเข้าค่ายคุณธรรมนำพัฒนาชีวิต (อ่าน 1747) 28 ก.ค. 57
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1611) 03 มิ.ย. 57
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 1725) 04 ก.พ. 57
รายชื่อนักเรียนรับจักรยาน (อ่าน 1970) 10 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 (อ่าน 2062) 24 ก.ค. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 1306) 11 ก.ค. 56
การประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล (อ่าน 1869) 19 ก.พ. 56
แชมป์เปตองชายกีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2555 (อ่าน 1138) 17 ธ.ค. 55
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555 (อ่าน 1771) 17 ธ.ค. 55
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 (อ่าน 1808) 30 ก.ค. 55
การเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน (อ่าน 1725) 16 ก.ค. 55
ประชุมครูกลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 ครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา (อ่าน 1279) 26 มิ.ย. 55
ประกาศรายชื่อครูสอนดีประจำปี 2554 (อ่าน 1780) 17 มิ.ย. 55
กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (อ่าน 1426) 31 พ.ค. 55
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 1426) 18 พ.ค. 55
เลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 1214) 17 พ.ค. 55
การรับค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน (อ่าน 1325) 27 เม.ย. 55
ครูสอนดี (อ่าน 1471) 25 เม.ย. 55
ขอเชิญร่วมงานผ้าป่า (อ่าน 1574) 18 เม.ย. 55
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1295) 06 เม.ย. 55