ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 63
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มอบโต๊ะ อุปกรณ์การเรียน มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัด
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 63
โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว มอบแอลกอร์ฮอล์
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 63
การแข่งขันวอลเลย์บอล
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 63
งานต้อนรับ ผอ.ชยานุพนธ์จุนขุนทศ และครู ICT ประจำโรงเรียนบ้านภูดิน ( มิตรผลอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน ภูดินคัพ ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำคณะผู้บริหารบริษัทสยามควอลิตี้สตาร์ชเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรูัโรงเรีย
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 62
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 62
ถวายเทียนพรรษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 62
การตรวจราชการ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 62
ค่ายคุณธรรม
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 62
นำเสนอผลงาน
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 62
English Camp
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 62
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานมิตรผล
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 62
MITRPHOL PHUKHIEO RUN FOR YOU 2019
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันอำลาสถาบัน
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดวันอำลาสถาบัน
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
โครงการพัฒนาครูหลักสูตรการเรียนการสอนกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 60