ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมขั้นสูงขอนแก่น
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ขอเรียนเชิญ...ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
ประกาศหยุดเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
ประกาศหยุดเรียน วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
กำหนดเปิดเรียน วันที่ 14 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
แจ้งเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
แนะแนวการศึกษาและชีวิต GUIDANCE
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนของคุณครู
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64