ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 791879
Page Views 989689
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
ภาพกิจกรรม

โครงการค่ายคุณธรรมนำใจแก้ไขปัญหายาเสพติด
( จำนวน 70 รูป / ดู 3099 ครั้ง )
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 อบรมค่ายคุณธรรมนำเยาวชนไทยต้านยาเสพติด
( จำนวน 44 รูป / ดู 2086 ครั้ง )
การอบรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
( จำนวน 105 รูป / ดู 5013 ครั้ง )
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชย.2 ออกนิเทศโรงเรียน
( จำนวน 13 รูป / ดู 1604 ครั้ง )
พิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
( จำนวน 35 รูป / ดู 2115 ครั้ง )
ประชุมครูกลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 ครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 482 ครั้ง )
การตรวจสารเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 1264 ครั้ง )
สภาพบรรยากาศห้องสมุด 3 ดี
( จำนวน 19 รูป / ดู 3033 ครั้ง )
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 12 รูป / ดู 1331 ครั้ง )
ฝึกสมาธิก่อนเรียน พัฒนานิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้
( จำนวน 15 รูป / ดู 1237 ครั้ง )
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
( จำนวน 19 รูป / ดู 1104 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล
( จำนวน 48 รูป / ดู 2154 ครั้ง )