ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 791880
Page Views 989690
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่องเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 20 รูป / ดู 1058 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมเลี้ยงรับ ผอ.คนใหม่ นายสมจันทร์ พรบุญ
( จำนวน 15 รูป / ดู 1003 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ร่วมพิธีโยนอ้อย อุทยานมิตรผล(ภูเขียว)
( จำนวน 10 รูป / ดู 792 ครั้ง )
ครูศศิธร ทองมูล และครูจิราภรณ์ น้อยดี มอบของที่ระลึกให้โรงเรียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 638 ครั้ง )
นางสุนันท์ ทัพขวา และนายเชษฐพล ขวัญมงคล ครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารคณะค
( จำนวน 17 รูป / ดู 1242 ครั้ง )
เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภูดินให้ความรู้แก่นักเรียนเนื่องในวันเบาหวานโลก
( จำนวน 20 รูป / ดู 1203 ครั้ง )
นักเรียนฝึกการทำงานอาชีพโดยมีครูคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
( จำนวน 15 รูป / ดู 998 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 โครงการแท๊บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
( จำนวน 8 รูป / ดู 696 ครั้ง )
การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
( จำนวน 25 รูป / ดู 1127 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้
( จำนวน 40 รูป / ดู 1523 ครั้ง )
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมกำกับนิเทศติดตามและประเมินผลการอบรมโรงเรียนต้นแบบสู่ระบบการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็น
( จำนวน 15 รูป / ดู 1045 ครั้ง )
Tablet ถึงโรงเรียนแล้ว
( จำนวน 10 รูป / ดู 637 ครั้ง )