ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 10/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 760483
Page Views 940313
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
ภาพกิจกรรม

ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
( จำนวน 55 รูป / ดู 2129 ครั้ง )
ค่ายวิชาการ O-NET
( จำนวน 30 รูป / ดู 1608 ครั้ง )
การฝึกซ้อมภัยพิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
( จำนวน 30 รูป / ดู 1582 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2556
( จำนวน 23 รูป / ดู 1084 ครั้ง )
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
( จำนวน 70 รูป / ดู 3718 ครั้ง )
นิเทศการจัดการเรียนรู้
( จำนวน 37 รูป / ดู 1403 ครั้ง )
สวัสดีปีใหม่ 2556 จากใจคณะครูภูดิน
( จำนวน 54 รูป / ดู 1959 ครั้ง )
คณะนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556
( จำนวน 22 รูป / ดู 1080 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
( จำนวน 13 รูป / ดู 583 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2555
( จำนวน 20 รูป / ดู 913 ครั้ง )
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
( จำนวน 10 รูป / ดู 636 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่องเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 20 รูป / ดู 998 ครั้ง )