ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) เข้ารับการอบรมโครงการยุติปัญหาเอดส์ ที่ รพ.ภูเขียว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) เข้ารับการอบรมโครงการยุติปัญหาเอดส์ ป้องกันการตอดเชื้อเ HIV สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง  รุ่นที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องพลอยภูเขียว โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  โดยกลุ่มงานการพยาบาล งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,13:57   อ่าน 1014 ครั้ง