ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นและบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาด้วยระบบดิจิตอล
โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School โดยกลุ่มมิตรผลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นและบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาระบบดิจิตอล ที่ห้องภูแลนคา โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย  หญิงประยูร รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขยศาลายา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,10:22   อ่าน 234 ครั้ง