ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนร่วมพัฒนา Mitrphol Partnership School Workshop
กลุ่มมิตรผลจัดประชุม Mirtphol Partnership School วันอังคารที่ 10  กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยคุณอิสระ  ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผลกล่าวเปิดโครงการ และคณะผู้บริหารโรงงานในเครือมิตรผล  มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ได้แก่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยา จ.ราชบุรี โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ วิทยลัยเทคนิคขอนแก่น(วก.หนองเรือ) จ.ขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี นำเสนอรายละเอียดข้อมูลของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทาง "โรงเรียนร่วมพัฒนา" (Partnership School)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,10:22   อ่าน 276 ครั้ง