ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ที่โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ในวันที่ 25-26  มิถุนายน 2559   โดยมีครูเข้ารับการอบรม 2 ท่าน ได้แก่ นายจิรศักดิ์  น้อยดี และนายสุริยะ  แสงสุทธิ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2559,10:23   อ่าน 1075 ครั้ง