ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย
คณะกรรมการทำการประเมินอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนรายบุคคล  โดยมีโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ และโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์ป เข้ารับการประเมิน วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,09:11   อ่าน 587 ครั้ง