ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 14/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 749132
Page Views 925666
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 201
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 434
แบบฟอร์มใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 343
แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 127
คู่มือการส่งข้อมูลจากโปรแกรมบริหารสถานศึกษาขึ้นระบบ 95
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 281
แผนผังระเบียบแถวหน้าเสาธง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.9 KB 265
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 1664
แบบฟอร์มการย้ายเข้าย้ายออกนักเรียน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 735
ประกาศจุดรับส่งนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 94.11 KB 126
แบบรายงานผลการสอบแก้ 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 188
แบบฟอร์มการเขียนข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 289 KB 115
ขั้นตอนพิธีไหว้ครู Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 2528
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 20.94 KB 52
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน 34
กำหนดการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.67 KB 48