ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 10/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 761623
Page Views 942220
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 206
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 438
แบบฟอร์มใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 347
แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 131
คู่มือการส่งข้อมูลจากโปรแกรมบริหารสถานศึกษาขึ้นระบบ 98
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 283
แผนผังระเบียบแถวหน้าเสาธง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.9 KB 270
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 1667
แบบฟอร์มการย้ายเข้าย้ายออกนักเรียน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 739
ประกาศจุดรับส่งนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 94.11 KB 134
แบบรายงานผลการสอบแก้ 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 190
แบบฟอร์มการเขียนข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 289 KB 118
ขั้นตอนพิธีไหว้ครู Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 2539
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 20.94 KB 57
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน 38
กำหนดการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.67 KB 53