ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 790691
Page Views 988016
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 213
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 441
แบบฟอร์มใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 353
แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 135
คู่มือการส่งข้อมูลจากโปรแกรมบริหารสถานศึกษาขึ้นระบบ 99
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 285
แผนผังระเบียบแถวหน้าเสาธง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.9 KB 275
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 1668
แบบฟอร์มการย้ายเข้าย้ายออกนักเรียน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 747
ประกาศจุดรับส่งนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 94.11 KB 143
แบบรายงานผลการสอบแก้ 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 190
แบบฟอร์มการเขียนข่าว Word Document ขนาดไฟล์ 289 KB 124
ขั้นตอนพิธีไหว้ครู Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 4560
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 20.94 KB 63
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน 45
กำหนดการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.67 KB 58