ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 790753
Page Views 988078
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
เอกลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน

 “ยิ้มไหว้ทายทัก  รู้รักสามมัคคี  มีคุณธรรม”

ยิ้มไหว้ทายทัก หมายถึง การเป็นผู้มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณและบุคคลอื่น อ่อนน้อมถ่อมตน

ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

คุณธรรม หมายถึง ความดีที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตสำนึกที่ดี มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ำใจ เป็นสุภาพชน