ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 790740
Page Views 988065
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
 “สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพ  สะอาด และมารยาทงาม” 
 ด้านสุขภาพ 

1)     นักเรียน บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
2)     นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3)     มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 
ด้านความสะอาด 

1)     รักษาความสะอาดร่างกายได้อย่างสม่ำเสมอ 
2)     รักษาความสะอาดของบริเวณสถานที่โรงเรียน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3)     มีสุขนิสัยที่ดีต่อความสะอาด(การปฏิบัติจนเป็นนิสัย) 

ด้านมารยาทงาม 

1)     รู้จักแสดงความเคารพต่อครู 
2)     รู้จักทำความเคารพต่อผู้ปกครองและผู้ใหญ่ 
3)     ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม