ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 790725
Page Views 988050
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
1.ภาษไทย
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.ประวัติศาสตร์
6.สุขศึกษาและพลศึกษา
7.ศิลปะ
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.แนะแนว
2.ลูกเสือ-เนตรนารี
3.ชุมนุม
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.ประวัติศาสตร์
6.สุขศึกษาและพลศึกษา
7.สิลปะ
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
1.คอมพิวเตอร์
2.หน้าที่พลเมือง
3.เสริมทักษะภาษาไทย
4.อาเซี่ยนศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.แนะแนว
2.ลูกเสือ-เนตรนารี
3.ชุมนุม
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้