ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 790744
Page Views 988069
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

**วิสัยทัศน์**

โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ      นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ  เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขเต็มตามศักยภาพ    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษา  บุคลากรปฏิรูปการเรียนรู้สู่มาตรฐาน   ก้าวไกลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยภายใต้ความร่วมมือจากชุมชน

**ปรัชญา**

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญาไม่มี