ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 34 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิพงษ์ สามารถ (เอ็กซ์)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 1/1 ม.16 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 083-3523139
อีเมล์ : den_muaythai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จินตนา ชูญาติ (กาเหว่า)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 209/416 ,ม.8 บ. เอื้ออาทร(บ้านเป็ด )ถ. เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 0846982402
อีเมล์ : kawaonaka@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อริษา จำนงค์ศักดิ์ (เหมียว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 77 หมู่9 บ้านโนนสาวเอ้ อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0881220278
อีเมล์ : arisamaew@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวรินทร์ ตะนะคี (อาท)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 2553
ที่อยู่ : วัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0872300812
อีเมล์ : jkjkl2221@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศศินันท จันดี (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 11
ที่อยู่ : Sofus Francks Vænge 14,3 tv Denmark
เบอร์มือถือ : +4552728272
อีเมล์ : fah-s222@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ธวัชชัย โครงแจ้ง (วัช)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 9
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลโคกสะอาด อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0853105124
อีเมล์ : soso_2254@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จิราภรณ์ ทองมูล (แนน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 75 ม.9 บ.โนนสาวเอ้ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0874313985
อีเมล์ : hid_2321@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุชิต เพชรประไพ (อ๊อฟ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 319 หมู่ 1 ตำบล. โคกสะอาด อำเภอ. ภูเขียว จังหวัด. ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : anuchit_9380@HOTMAIL.COM
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อลิษา วงษ์ยะรา (จ๋า)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 58 หมู่ 16 ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0943098140
อีเมล์ : alisa_94290@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ยุทธนา มนตรี (เอ้)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 88 หมู่ 9 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0893982562
อีเมล์ : yuttana.msu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม