ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 34 คน
ชื่อ-นามสกุล : คาวี. เสมศัมศักดิ์ (จอห์น)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 54 ม.1 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0909541138
อีเมล์ : Jinnyoh@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Duangpaphaphon Dogbua (Ying)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 41 หมู่ 1 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0908405321
อีเมล์ : yimgbb@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรศักดิ์ จรูญชาติ (นะ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 77 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0880516682
อีเมล์ : Namo-001@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิรารัตน์ วิทยเรืองธรรม (เปิ้ล)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 11
ที่อยู่ : บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ 9 ต.โคกสะอาด อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0813903105
อีเมล์ : kug_ple@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นัฐวุฒิ พลสงัสดิ์ (เเก๊ป)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 348 ม.16 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0850148327
อีเมล์ : nattawut_gaep_fc@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุริยน พลสวัสดิ์ (ก๊อต)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 348 ม.16 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0850148327
อีเมล์ : suriyon_55@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปรียาภรณ์ อิ่มสำราญ (ผึ้ง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 404 หมู่ 16 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0876400300
อีเมล์ : kimhun55_puengba@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส จริยา ล่ามสมบัติ (เฟิร์น)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 50 ม.8 บ้านแก้งยาว ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
เบอร์มือถือ : 0813918620
อีเมล์ : fern_0987@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย จิรยุทธ ทองปาน (เบ้นซ์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 12
ที่อยู่ : บ้านน้อยFc
เบอร์มือถือ : 0813918620
อีเมล์ : banzaka_55@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : siriporn phunyai (nangnoi)
ปีที่จบ : 2520   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 340 ม1 โคกสะอาด อ.ภูเขียว ชย
เบอร์มือถือ : 0862564576
อีเมล์ : krunoi2510@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัลลี ใจอารี (ลีโอ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 8
ที่อยู่ : บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0804647679,0895699050
อีเมล์ : vallee_lee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ นิสัยหมั่น (ต้อม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 9 หมู่ 9 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียวจ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0894161649
อีเมล์ : wasan_2534@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม