ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 34 คน
ชื่อ-นามสกุล : อำนวยพงษ์ ก้อนเงิน (นัด)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 186 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0613963858
อีเมล์ : ajfgdgf@ghfgh.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สรศักดิ์ แนนเกี้ยง (หลิว)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 17
ที่อยู่ : บ้านหนองลุมพุก หมู่2 บ้านเลขที่51 ตำบลโคกสะอาด อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0986161065
อีเมล์ : sorasak1840@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. อาภัสรา ถาวรศรี (บี)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 33 หมู่16 บ้านโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0846163708
อีเมล์ : arpasra_lovepon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุนิษา เสมือนพวก (ต๋อมแต๋ม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 287 หมู่ 16 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0921506381
อีเมล์ : tomtam9925434@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.สอชิรญา ทิพจักร์ (ป้อน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 17
ที่อยู่ : บ้านหนองลุมพุก หมู่2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียวจังชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0619616366
อีเมล์ : achiraya_paon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส วราลักษณ์ สิงห์ทา (แค็ทตี้)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 11 ม.16 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 085-101-4025
อีเมล์ : catty.waralak@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.หงษ์ จำนงค์ศักดิ์ (หงษ์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 61 ม.9 บ้านโนนสาวเอ้ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0832880910
อีเมล์ : nong_hong8602@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โชคสุววรณ สุถวรรณกลาง (โชค)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 96 m 10 บ้านแซงวัวชน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0943677193
อีเมล์ : chok333@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิสุทธิ์ ฮาดชัย (มิน)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 105 m 1 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0887469335
อีเมล์ : Phisuth1@thaimail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกหญิงศิรินภา นารีรัตน์ (เอ๋อเหร๋อ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 63 หมู่ 16 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
เบอร์มือถือ : 0905816820
อีเมล์ : Army_aur1995@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นส.อาทิตยา ทองจันทร์ (bee)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 109 ม.16
เบอร์มือถือ : 0804057625
อีเมล์ : athitaya@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อรไทย เจียมภูเขียว (ออ)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : ไม่รู้จัก
ที่อยู่ : 134ม.16ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0867679769
อีเมล์ : rut001Natthaphat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม